Het openbaar maken van uw e-mailadres en/of telefoonnummer(s) in ontwerpen, avatar, gebruikersnaam of in reacties is op onze site niet toegestaan. Dit omdat wij alle ontwerpers en opdrachtgevers dezelfde kansen willen geven. 

Alle communicatie tussen ontwerper en opdrachtgever hoort via onze website te verlopen. Wordt hier niet aan voldaan, volgt er een officiële waarschuwing die kan leiden tot verwijdering van onze site. Na afloop van een wedstrijd mag de winnaar zijn gegevens bij de opdrachtgever bekend maken. Andersom geldt dit ook.