Op ontwerpen-voor-geld.nl zijn duizenden ontwerpers actief. Dit brengt met zich dat er af en toe verschillen van mening ontstaan. Om dit in goede banen te leiden heeft ontwerpen-voor-geld.nl een gedragscode opgesteld.


Respecteer elkaar

Ontwerpen-voor-geld.nl kan het zwart maken, agressief benaderen en intimideren van andere ontwerpers, opdrachtgevers en/of medewerkers van ontwerpen-voor-geld.nl niet tolereren.


Ontwerp origineel

Dat wil zeggen dat er geen kopieën en/of stockmateriaal in logo en beeldmerk ontwerp gebruikt mag worden.


Niet samenspannen

Om de ontwerpwedstrijden eerlijk te laten verlopen mag er niet worden samengespannen tussen ontwerper en opdrachtgever. Om alle vormen van eventuele samenspanning te voorkomen, mogen er geen contactgegevens, website adressen of email adressen worden vermeld. Niet in de discussie met de opdrachtgever maar ook niet in de ingezonden ontwerpen of in de avatar.


Aanbiedingen

Daarnaast mogen er geen aanbiedingen worden gedaan op de site; dus heb je een huisstijl ontworpen mag je niet aanbieden om het drukwerk ook te verzorgen. Heb je een website ontwerp gemaakt, mag je niet aanbieden om deze ook te bouwen. Dit om oneerlijke concurrentie te voorkomen.


Eén account

U mag als ontwerper één account aanmaken. Het aanmaken van meerdere accounts wordt niet getolereerd.


Schermnaam

De schermnaam mag je eigen naam zijn. In principe mag alles, zo lang de naam maar niet onbehoorlijk of aanstootgevend is. Verder is het niet toegestaan om de symbolen ©, en ® achter de naam te gebruiken. Dit mag alleen als de naam daadwerkelijk binnen de Benelux of in één van de andere EU-landen beschermd is of aanvraag voor bescherming is gedaan.


Om bovenstaande regels te handhaven hebben wij een fraudeknop ontwikkeld. Wilt u melding maken van het overtreden van deze gedragscode, kunt u de fraudeknop gebruiken. Ook kunt u een ticket aanmaken waarna de helpdesk uw melding kan onderzoeken. Mocht u zich niet houden aan de gedragscode, kunt u van onze site worden verwijderd.