Beleid

Wat zijn de regels inzake vrijgeven van contactgegevens?
 Het openbaar maken van uw e-mailadres en/of telefoonnummer(s) in ontwerpen, avatar, gebruikersnaam of in reacties is op onze site niet toegestaan. Dit omda...
Tue, 26 Mar, 2019 at 12:09 PM
Wat zijn de regels bij bewijs van samenspanning?
In onze algemene voorwaarden wordt gemeld dat samenspanning tussen opdrachtgever en ontwerper niet is toegestaan. Wordt hier niet aan voldaan en is er bewij...
Fri, 22 Mar, 2019 at 9:45 AM
Gedragscode voor ontwerpers
Op ontwerpen-voor-geld.nl zijn duizenden ontwerpers actief. Dit brengt met zich dat er af en toe verschillen van mening ontstaan. Om dit in goede banen te l...
Thu, 6 Jun, 2019 at 9:52 AM
Beleid in logo- / huisstijlwedstrijden
Er wordt op onze site vaak gebruik gemaakt van de fraudeknop om potentiële fraude te melden. Hier zijn we erg blij mee, want dit houdt onze website schoon e...
Tue, 7 May, 2019 at 10:25 AM